Z ważnym przekazem prozdrowotnego spędzania czasu przez osoby młodego pokolenia, zorganizowany przez naszą Fundację "Bieg po Zdrowie" w Górsku, zaistniał w wielu publikacjach medialnych. Poza Toruń, Gazeta Pomorska czy Nowości Dziennik Toruński - te tytuły wspomniały o naszym wydarzeniu, a dzięki temu wśród czytelników bez wątpienia znaleźli się i tacy rodzice, których informacja zmotywowała, aby swoje pociechy zachęcić do aktywności.
Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.