Turnieje piłkarskie „Zagrajmy Razem” rozegrane 25 i 26 czerwca w Chełmży skutecznie zrealizowały zakładane kluczowe cele. Nieodzowne dla przeprowadzenia imprezy, która objęła swoim zasięgiem ponad 500 młodych adeptów futbolu w ogólnopolskim wymiarze, było dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Propagowanie aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej jako dyscypliny najchętniej i najliczniej uprawianej


 


 


Promocja współzawodnictwa w myśl zasad fair play drużyn reprezentujących kluby i stowarzyszenia złożone w dużej mierze z członków Ochotniczych Straży Pożarnych


 


 


Wyłonienie najlepszych drużyn podczas prestiżowego i stojącego na wysokim poziomie sportowym wydarzenia


 


 


Krzewienie idei i postaw patriotycznych w nawiązaniu do ważnych wydarzeń w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej


 


 


Połączenie aspektów sportowych z przesłaniami o edukacyjnym wymiarze


 


 


Integracja społeczności zainteresowanej szeroko pojmowanym sportem i rekreacją


 


 


Propagowanie infrastruktury sprzyjającej wszechstronnemu uprawianiu sportu