W ostatni weekend czerwca odbyły się turnieje sportowe „Zagrajmy Razem” w Chełmży finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jednym z założeń imprezy było krzewienie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia, to w nawiązaniu do ważnego wydarzenia w polskich dziejach, jakim był „Cud nad Wisłą”. Na 2022 rok przypada 102. rocznica tej bitwy.

Impreza w Chełmży została zorganizowana przez Fundację Rozwoju Człowieka przy ścisłej współpracy z Akademią Piłkarską Gol Chełmża. Celem nadrzędnym turniejów „Zagrajmy Razem” było propagowanie aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej jako dyscypliny najchętniej uprawianej. Istotna była zarazem promocja współzawodnictwa w myśl zasad fair-play, integracja społeczności zainteresowanej sportem i rekreacją, czy wreszcie promowanie korzystania z infrastruktury sprzyjającej wszechstronnemu uprawianiu sportu.

 


Podczas turnieju obecne były również liczne akcenty biało-czerwone, m.in. dumnie powiewające flagi, jako element upamiętniający Bitwę Warszawską, zwaną też „Cudem nad Wisłą”, która wybuchła 13 sierpnia 1920 r. To wydarzenie w dziejach Ojczyzny niezwykłej wagi. W momencie, gdy wojska polskie ponosiły klęskę, marszałek Józef Piłsudski przeprowadził manewr oskrzydlający Armię Czerwoną, gromadząc w rejonie rzeki Wieprz sześć dywizji piechoty, gdy reszta sił polskich w tym czasie broniła podejść do Warszawy i linii dolnej Wisły. 15 sierpnia tzw. Grupa Uderzeniowa znad Wieprza rozpoczęła atak na tyły sowieckich armii. Pozostała część wojska polskiego przeszła do kontrofensywy na całej długości frontu. Wskutek braku łączności z dowództwem i zmęczenia żołnierzy wojska sowieckie przeszły w następstwie takich działań do odwrotu.

 


Bitwa Warszawska stworzyła Polakom szansę doprowadzenia wojny do zwycięskiego końca i ocaliła niepodległy byt Rzeczypospolitej. Równolegle z korzyściami czysto politycznymi i terytorialnymi miała dla Polski ogromne znaczenie moralne. Umożliwiła bowiem II Rzeczypospolitej prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej i zagranicznej, niezależnej od interesów obcych mocarstw. Wydarzenie. jakim był „Cud nad Wisłą”. pozwoliło wychować młode pokolenie Polaków w duchu patriotycznym i zwłaszcza ten aspekt był regularnie przypominany w trakcie turniejów w Chełmży.